Loading

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

1. DATUM IZDAVANJA OBAVEŠTENJA O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI: 20. decembar 2023. godine

2. SVRHA OBAVEŠTENJA O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI: Ovim Obaveštenjem, agencija ARTOP PRO EVENT, odgovorna za organizaciju konferencije X CONFERENCE, želi da informiše sve potencijalne delegate koji se prijavljuju i registruju ulaznice putem zvaničnog sajta www.xconference.rs o obradi njihovih ličnih podataka. Cilj je pružiti jasne informacije o vrstama podataka koji se prikupljaju, svrhama obrade, pravnom osnovu, pravima delegata i drugim relevantnim informacijama. Prodaju ulaznica za konferenciju vrši kompanija GIGS TIX DOO iz Novog Sada. ARTOP PRO EVENT ni na koji način ne prosleđuje podatke kompaniji GIGS TIX DOO.

3. O ARTOP PRO EVENT: ARTOP PRO EVENT PR Miloš Đorđević, sa sedištem na adresi Branka Radičevića 14, Knjaževac, PIB: 114087325, MB: 67314514, odgovoran je za sve aktivnosti u vezi s konferencijom. Za dodatne informacije ili pitanja, možete kontaktirati ARTOP PRO EVENT putem e-mail adrese: office@artop.rs.

4. PRAVNI OSNOV OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI: Podaci o ličnosti obrađuju se na osnovu pristanka delegata prilikom prijave i kupovine kotizacije. Pravni osnov može biti i neophodnost obrade u svrhu zaključenja ugovora (kupovina kotizacije). U skladu sa Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

5. PODACI KOJI SE OBRAĐUJU: Podaci koji se prikupljaju prilikom prijave i kupovine kotizacije obuhvataju ime, prezime, e-mail adresu, broj telefona, godinu rođenja i druge informacije neophodne za organizaciju konferencije.

6. SVRHA OBRADA, PERIOD I PODACI KOJE OBRAĐUJEMO: Podaci se koriste isključivo u svrhu organizacije konferencije, pružanje informacija i poboljšanje korisničkog iskustva. Podaci se čuvaju do momenta opoziva pristanka ili ispunjenja svrhe, uz poštovanje zakonskih rokova čuvanja.

7. VAŠA PRAVA U VEZI SA LIČNIM PODACIMA: Delegati imaju pravo na uvid, ispravku, brisanje, prenosivost, ograničenje obrade, prigovor i pravo na žalbu nadležnom organu. Sva prava mogu se ostvariti slanjem zahteva na e-mail adresu: office@artop.rs.

8. BEZBEDNOST VAŠIH PODATAKA: ARTOP PRO EVENT primenjuje odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bismo obezbedili sigurnost vaših ličnih podataka.

9. PRISTANAK I OPOZIV PRISTANKA: Delegati koji su dali pristanak za obradu podataka imaju pravo da ga opozovu u bilo kom trenutku slanjem e-maila na adresu: office@artop.rs.

10. POLISA VEB SAJTA: Posetite naš zvanični sajt www.xconference.rs kako biste se detaljnije upoznali sa našom politikom korišćenja kolačića i drugim tehnologijama koje poboljšavaju korisničko iskustvo.


Ovo obaveštenje će biti ažurirano u skladu sa eventualnim promenama ili dopunama.